Všichni ti, kteří stavějí nový, rodinný nebo bytový, rekonstruují nebo přistavují, musí řešit mnoho problému a dělat důležitá rozhodnutí ohledně stavby a nového bydlení. Jedním z těchto rozhodnutí je to, čím a jak ve svém domě budete vytápět místnosti a celý objekt. Nejde jen o to, abyste měli co nejnižší náklady na vytápění, ale také o to, aby vytápění bylo ekologické a šetřilo životní prostředí. Jedním z nejlepších a nejúčinnějších řešení je využití tepelných čerpadel.

Výhody tepelných čerpadel

Výhodami instalací tepelných čerpadel je už zmíněné snížení provozních nákladů na vytápění, neznečišťování životního prostředí od exhalací, které vznikají při klasických způsobech vytápění a komfortní obsluha čerpadel. Jde totiž o zcela automatizovaný topný systém, který nepotřebuje vaši obsluhu a můžete jej ovládat pomocí SMS přes mobilní telefon nebo přes internet. Tepelná čerpadla ušetří až 80% nákladů za energie. Další výhodou je, že nejste závislí na cenách energií. Pokud se energie zdraží, vás to postihne opravdu jen minimálně. Zdarma totiž čerpáte teplo z přírody. Každému, kdo si pořídí tepelné čerpadlo, přidělí rozvodová společnost dvoutarifní sazbu dodávky elektrické energie. Nejen pro tepelné čerpalo, ale pro celou domácnost. Investice do tepelného čerpadla se vám vrátí do 3 – 8 let a to i bez dotací a finančních podpor. Při provozu tepelného čerpadla nehrozí nebezpečí výbuchu, vznícení nebo otrava oxidem uhelnatým. Při pořízení tepelného čerpadla LG, NIBE, HYUNDAI, TnG nebo HOKKAIDO u naší firmy, může získat zákazník slevu 15%. Podmínka je jen jedna. Tepelné čerpadlo, které si zakoupíte, musí být prvním čerpadlem ve vaší obci nebo městě.

Princip tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo je pro mnohé nesrozumitelná a složitá věc. Proto to nyní popíšeme i pro laickou veřejnost. Tepelné čerpadlo pracuje na stejném principu jako chladnička. Chladnička odebírá teplo potravinám, chladí je a zároveň ve své zadní části topí. Stejně tak pracuje i tepelné čerpadlo. Ovšem obráceně a s daleko větším výkonem. Tepelné čerpadlo odebírá teplo vodě, vzduchu nebo zemi a pomocí radiátorů nebo podlahového vytápění topí v celém domě nebo objektu.

Opačný princip – tepelné čerpadlo chladí

Na našem trhu lze zakoupit ovšem i taková tepelná čerpadla, která umí nejen topit, ale také chladit – klimatizovat. To oceníte především v horkých, letních měsících. Princip je opět stejný, jen opačný. Tepelné čerpadlo po zapojení a uvedení do chodu odebírá teplo z vašeho domu nebo objektu a předává ho do země, vzduchu nebo vody a uvnitř objektu chladí. Využití tepelných čerpadel je nejen v rodinných a bytových domech, ale jejich systém lze také využít v průmyslových halách, hotelích, kancelářských budovách nebo supermarketech. Ve všech těchto objektech je klasické vytápění velmi drahé a tepelná čerpadla umožní snížení nákladů na minimum.

Tepelná čerpadla voda-vzduch

Tepelná čerpadla voda-vzduch slouží převážně k ohřevu vody ve venkovních bazénech. Jsou určena pro venkovní instalaci nebo pro instalaci pod přístřeškem. Tato čerpadla pracují i při takových podmínkách, kdy venkovní teplota klesne a dosáhne až -15°C. Získanou energii tepelná čerpadla přečerpají, přemění na vyšší teplotu, až +55°C, předají ji do topné vody a tak vytápějí dům, váš jakkoliv velký bazén a ohřívají vodu.

Využití dotace Zelená úsporám

Na všechna tepelná čerpadla LG, NIBE, HYUNDAI, TnG nebo HOKKAIDO a výrobky naší firmy lze získat dotaci z fondu Zelená úsporám. Tento fond působí po celém území ČR. Pomáhá zajistit realizaci opatření vedoucí k úsporám energie a bere ohled k životnímu prostředí. Do tohoto programu a získat finanční prostředky na výstavbu ekologických zařízení se mlže přihlásit každý. Fyzická osoba, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města nebo obce, i podnikatelské subjekty. Špičková kvalita, dobrá cena a dostupnost servisu dělá naši firmu jedničkou na trhu v oblasti výroby a dodávky tepelných čerpadel.