Využití sluneční energie, je jednou z nejčistších a nejbezpečnějších náhražek za klasická paliva. Solární systémy nám umožní tuto energii zpracovat s účinností 40-65 %.

Všechny použité materiály, z kterých se solární systémy skládají, jsou 100% recyklovatelné, jako například hliník, měď, sklo a další…

Po počáteční investici zabezpečuje solární systém investorovi téměr bezplatnou dodávku tepla po následujících 20 až 30 let, což představuje praxí potvrzenou životnost kvalitních solárních zařízení.

Velký potenciál pokrytí energetických potřeb při přípravě teplé užitkové vody, přitápění budov i ve středoevropských podmínkách. Podle rakouských zdrojů je možné při dnešní technické úrovni solární techniky dosáhnout v Rakousku 20% podíl na úspoře primárních energetických zdrojů.